AKTIVITY PROJEKTU V ROCE 2014

  • TESTOVÁNÍ skupiny senior? v LIBERCI 24. a 25. ?erven 2014 (ZŠ Dobiášova - ROCHLICE)
  • TESTOVÁNÍ skupiny senior? v GÖRLITZ 23. - 24. zá?í 2014
  • 1.SETKÁNÍ senior? zapojených do projektu konec srpna 2014
  • 2.SETKÁNÍ senior? zapojených do projektu konec ?íjna 2014
  • P?edání informace o výsledcích a jejich vyu×ití pr?b?×n? listopad 2014 - únor 2015